Nyfiken på appen

 

Vad är fördelen med att använda telefoner?
Du har alltid tillgång till uppdaterad information i realtid över kunder och dina besök.

 

Hur genomför jag ett besök?
I appen ser du din besökslista för dagen, taggar besöket vid ankomst, utför patientens insatser och taggar besöket när det avslutas. Du kan också skriva anteckningar i appen.

 

Kan jag tidsregistrera besöken?
Ja, med appen kan du sköta tidsregistrering med hjälp av NFC-taggar.

 

Vad är NFC-taggar och QR-koder?
NFC står för Near Field Communication. Det är en teknisk funktion för att sända information mellan telefon och en NFC-mottagare.

 

Hur taggar man?
Har du appen igång på din telefon håller du upp telefonen mot NFC-taggen – klart!

 

Jag har en mobil som saknar NFC-läsare, kan jag använda appen ändå?
Om din telefon saknar NFC-läsare kan du istället ladda ner en app för läsning av QR-koder. QR står för Quick Response och liknar en streckkod som kan läsas av. Du använder då telefonens kamera för att tagga QR-koden vid patientbesökets start och slut. Kontakta oss gärna för mer information.

 

Vad kan vi använda för telefoner?
Du behöver en Androidtelefon med NFC-läsare.

 

Vad händer om jag tappar telefonen?
Ingen obehörig kommer åt informationen eftersom den är skyddad av unikt användarnamn och lösenord.

 

Vad kostar det?
Kontakta oss gärna för mer information och offert.

 

Måste jag köpa en telefon åt varje medarbetare?
Nej, medarbetaren kan ta en telefon när arbetspasset startar och sedan lämna över den till personalen som jobbar nästa arbetspass. Via appen kan du nå den medarbetare som loggat in på telefonen, utan att veta vilken telefon eller telefonnummer som används.

 

Vår patient önskar endast manlig personal, kan mobil KLINIK hjälpa oss med planeringen?
Ja, det går bra.

 

Nyfiken på MK

Jag söker ett planeringssystem för hemsjukvård, är ni rätt?
Ja, helt rätt! mobil KLINIK är skapat för, och i samarbete, utförarorganisationer inom hemsjukvård. Mobil KLINIK lämpar sig både för basal och avancerad hemsjukvård. Systemet säkerställer hanteringen av hemsjukvården besök och underlättar vårdplanering, arbetsfördelning, kommunikation och återrapportering.

Mobil KLINIK är användarvänligt och har prisats med Users Award!

 

Kan jag lägga schema i mobil KLINIK?
Ja, du kan lägga schema både för fast anställda och timanställda.

 

Kan jag hålla reda på oregelbundna besök?
Ja, i mobil KLINIK kan du skapa återkommande besök som exempelvis: timvis, dagsvis, veckovis och månadsvis osv. mobil KLINIK är mycket flexibelt.

 

Kan personal registrera sin arbetstid?
Nej, den funktionen är inte möjlig i dagsläget.

 

Kan man föra journalanteckningar?
Ja, journalföring enligt HSL är möjligt med mobil KLINIK genom den integrerade journaldelen. Många av våra kunder använder också mobil KLINIK som komplement till journalsystemen Take Care, Cosmic och SYSteam Cross.

 

Kan jag tidsregistrera besöken?
Ja, med mobil KLINIK kan du sköta tidsregistrering. Om du använder appen kan du tidsregistrera på plats, då du påbörjar och avslutar ett besök hos patienten.

 

Vad är fördelen med att använda telefoner?
Du har alltid tillgång till uppdaterad information i realtid över patienten och dina besök.

 

Vad kostar det?
Kontakta oss gärna för mer information och offert.

 

Hur vet jag att patienten fått sin vård?
I mobil KLINIK kan du se när ett besök är markerat som utfört.

 

Hur ska vi kunna hålla reda på alla våra patienter?
Genom att skapa enstaka och återkommande besök för varje patient kommer mobil KLINIK hjälpa dig att hålla reda på när besöken ska utföras, och vem som ska utför dem. Du kan också skapa fasta rader, sk ”Slingor”, för t ex helger och på så vis underlätta planeringen.

 

Hur många patienter behöver vi för att använda mobil KLINIK?
Antalet patienter har ingen betydelse då mobil KLINIK stödjer både mindre verksamheter och stora ASIH-kliniker, exempelvis inom Stockholms läns landsting.

 

Vår patient önskar endast kvinnlig personal, kan mobil KLINIK hjälpa oss med planeringen?
Ja, det går bra.

 

Hur får jag tillgång till mobil KLINIK?
Kontakta oss för en kostnadsfri demonstration.

 

Hur kommer jag igång med mobil KLINIK?
Du behöver en dator och en internetuppkoppling. Vi hjälper dig med installation, driftsättning och utbildning och anpassar mobil KLINIK efter just din verksamhets behov.

 

Går det bra att lägga in timanställda i mobil KLINIK?
Ja, du kan lägga in både fast anställda och timanställda på såväl rullande som tillfälligt schema.

 

Kan mobil KLINIK även vara ett planeringsstöd gällande en patient med tillfällig utskrivning och inskrivning?
Ja, det stämmer.

 

Jag har en anställd som är hundallergisk, kan mobil KLINIK utesluta det besöket för den individen?
Ja, mobil KLINIK ger dig verktygen för att kunna utesluta detta besök för den personalen.

 

Hur genomför jag ett besök?
I mobil KLINIK ser du din besökslista för dagen, du utför patientens insatser, dokumenterar och klarmarkerar besöket.

Om du har appen ser du din besökslista för dagen i telefonen, taggar besöket vid ankomst, utför patientens insatser och taggar besöket när det avslutas. All dokumentation kan utföras på plats hos patienten. Du kan också skriva anteckningar i appen.

 

Kan andra läsa mina anteckningar?
De som har behörighet kan läsa dina anteckningar.