mobil KLINIK - effektiv planering för hemsjukvård

mobil KLINIK

- trygghet i säker hemsjukvård

Resurseffektiv

mobil KLINIK täcker alla delar i er verksamhet från vårdplanering och besökshantering till genomförande och uppföljning. mobil KLINIK stödjer processen kring patienten för en resurseffektiv och väl fungerande helhet.

Ett komplett verksamhetstöd.

 

Patientsäker

Alla patienter har olika behov och vården ska anpassas till individen. mobil KLINIK hjälper er att ha komplett och uppdaterad information om varje patients vårdplan och unika behov. Det skapar trygghet och kvalitet i era besök.

Patienten i fokus.

Säker planering

God kvalitet.

mobil KLINIK säkerställer hemsjukvårdens hantering av stora mängder patienter och besök genom att underlätta vårdplanering, besökshantering, arbetsfördelning, kommunikation och återrapportering.

Stödjer en god planering och kvalitet.

Genomför

Stöd i utförandet.

mobil KLINIK ger ett aktivt stöd för hela helsjukvårdsprocessen, både den basala och den avancerade. mobil KLINIK underlättar arbetet för er och säkerställer att rätt åtgärd ges vid rätt tid, av rätt personal. Med tillgång till kartor, nummer och kollegor löper arbetet smidigt.

En bra dag för patient och medarbetare.

I mobilen

Informationen på plats.

Er interna kommunikation är viktig för kvaliteten på ert arbete. I mobil KLINIKs mobilapp kan ni enkelt läsa, skriva och dela information och dokumentation med varandra så alla medarbetare alltid är uppdaterade om patients behov.

Koll på läget i mobilen.

Kvittens

Enkel dokumentation.

Genom att registrera vad som utförts hos patienten dokumenteras precis vilken vård patienten fått. Med facit i hand kan vårdplanens genomförande på så vis följas upp och anpassas på bästa sätt. Registrering med telefonen är enkel och informationen sparas direkt.

Säkert att veta vad som blivit gjort.

Journalföring

Huvudman – Utförare

mobil KLINIK kan användas fristående med den inbyggda journalen enligt HSL, men används ofta som ett komplement till journalsystem som Take Care, Cosmic och Systeam Cross. Integrationer möjliggör återrapportering från utförare till huvudman och rapportfunktioner synliggör verksamhetens kvalitetsarbete.

Enkel uppföljning av verksamheten.


Nöjda kunder

Mobil KLINIK och Stockholms Läns Landsting

mobil KLINIK — trygghet i säker hemsjukvård
Anmäl ditt intresse här.

Please leave this field empty.


 • Vårt uppdrag är livsviktigt!

  Det viktigaste i alla människors liv är hälsa.
  Målet med vår verksamhet är att utveckla verktyg och metoder som hjälper individer och grupper att tillhandahålla god vård och omsorg.

  - Joliv - Innovativ e-hälsa för bättre vård och omsorg
 • Glädjande resultat!

  Idag säkerställs god vård och omsorg för 1000-tals
  människor med stöd av våra lösningar. Imorgon hjälper vi fler till en bättre dag!

  - Joliv - Innovativ e-hälsa för bättre vård och omsorg
 • Användarvänligt

  – en förutsättning för ett lyckat resultat!

  Våra lösningar är intuitiva och enkla att använda. De bidrar till att underlätta arbetet för alla som möter människor i behov av vård och omsorg.

  - Joliv - Innovativ e-hälsa för bättre vård och omsorg